Vaskulär Medicin


Tidningen Vaskulär Medicin ges ut i samarbete med Svensk förening för Hypertoni, Stroke och Vaskulär medicin (SVM). SVM har bildats genom att förena Svenska Hypertonisällskapet och Svensk Förening för Medicinsk Angiologi. Genom sammanslagningen skapades en ny starkare förening med ett bredare fokus inom kardiovaskulär medicin.

SVM vill verka för att utveckla nationell forskning, utbildning och kunskapsspridning inom området kardiovaskulär medicin och prevention. Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH) medverkar till att utveckla och förstärka innehållet ytterligare i tidningen. SSTHs målsättning och del i tidningen är att den ska vara en sammanslutning för trombos- och hemostasintresserade, kliniskt verksamma läkare och vetenskapsmän, i hela Sverige. Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF) är ytterligare en förening som anslutit sig för samarbete och kommer att presentera aktuell forskning och aktuella framsteg inom sitt område.

Vaskulär Medicin publicerar information inom vaskulär medicin, vetenskapliga data, översiktsartiklar, kongressrapporter, fallbeskrivningar m.m. Tidningen distribueras till föreningarnas medlemmar som innefattar kardiologer, endokrinologer, angiologer, diabetologer, internmedicinare och nefrologer. Tidningen når även samtliga vårdcentraler och övriga intresserade läkare.

Vaskulär Medicin ges ut fyra gånger per år i ca 1 200 exemplar och kan läsas online på etidning.hypertoni.org. Mer om SVM hittar du på föreningens hemsida, www.hypertoni.org.

Vill du synas i Vaskulär Medicin och nå 1 200 vaskulär-intresserade läsare? 

Kontakta Jean Lycke  för vidare diskussion, alternativt klicka på knappen här till höger för att själv bli kontaktad! Jean når man på  070-277 15 11 alternativt  jean@informationsmedia.se

Du vet väl om att du även kan annonsera i Vaskulär Medicins elektroniska nyhetsbrev som går ut till alla medlemmar i samband med varje utgivning av tidningen?

Hör av dig för mer information!

Vanliga frågor och svar

Du hittar alla viktiga datum för respektive nummer i nedan tabell - där materialdag för både tryckt annons i tidningen och för banner i nyhetsbrev anges.

Skicka tryckbar PDF i bokad storlek (se mått nedan som anges i bredd x höjd)
  • Helsida inlaga, 4-färg: 210 x 297 mm + 3 mm utfall
  • Uppslag, 4-färg: 420 x 297 mm + 3 mm utfall
  • Omslag 2 & 3, 4-färg: 210 x 297 mm + 3 mm utfall
  • Omslag 4, 4-färg: (pga plats för inkjet-adressering) 210 x 262 mm + 3 mm utfall
  • Halvsida: 4-färg, 180 x 132 mm 
Tidningen trycks med profilen  PSOcoated_v3_FOGRA51.icc   (klicka på länken för att ladda ned profilen som zip-fil) 
Vi tar tacksamt emot ert material som högupplöst pdf via mail till: annika@informationsmedia.se med kopia till: magnus@informationsmedia.se 
Standardformatet för en banner är 240 x 240 pixlar och vi arbetar med filformaten GIF, JPEG samt PNG. 
Utöver ovan format finns även headbanner, en per nyhetebrev, som är i storleken 550 x 150 pixlar (bredd x höjd).
Utskick av nyhetsbrev 2024
Nr 1: 11 mars
Nr 2: 11 juni
Nr 3: 15 oktober
Nr 4: 17 december
Här kan du läsa mer om våra banner-specifikationer och hur du skickar in materialet.
Standardformatet för en banner är 240 x 240 pixlar och vi arbetar med filformaten GIF, JPEG samt PNG. 
Utöver ovan format finns även topbanner, som är i storleken 500 x 300 pixlar (bredd x höjd).
Här kan du läsa mer om våra banner-specifikationer och hur du skickar in materialet.
Vad kul, det uppskattar vi! Vänligen kontakta Isak Lindstedt på isaklindstedt@hotmail.com för vidare diskussion.
Du hittar all information om vår integritetspolicy på informationsmedia.se/gdpr