Revmatologen


Bladet REVMATOLOGEN, tidligere Norsk Rheumabulletin, gis ut i samarbeid med Norsk Revmatologisk Forening (NRF) og ønsker å være delaktig i utvikling av faget revmatologi gjennom å organisere møter med vitenskapelig artikler og diskusjoner.

Her er en unik mulighet for dere å annonsere i et blad som rekker ut til samtlige medlemmer i NRF og alle virksomheter innen Revmatologi i Norge. NRF er en underforening av Den Norske Legeforening.

Bladet tilbyr en variasjon av aktuelle medisinske nyheter og reportasje, utdanning, oversiktsartikler,  kongressrapporter, pasient beskrivelser mm. REVMATOLOGEN gis ut 4 ganger årlig i ca 800 eksemplar

Tidningen kan läsas online på etidning.revmatologen.online.

Vill du synas i Revmatologen  och nå 800 reuma-intresserade läsare i Norge? 

Kontakta Jean Lycke  för vidare diskussion, alternativt klicka på knappen här till höger för att själv bli kontaktad! Jean når man på  070-277 15 11 alternativt  jean@informationsmedia.se

Du vet väl om att du även kan annonsera i Revmatologens elektroniska nyhetsbrev som går ut till alla medlemmar i samband med varje utgivning av tidningen?

Hör av dig för mer information!

Vanliga frågor och svar

Du hittar alla viktiga datum för respektive nummer i nedan tabell - där materialdag för både tryckt annons i tidningen och för banner i nyhetsbrev anges.

Skicka tryckbar PDF i bokad storlek (se mått nedan som anges i bredd x höjd)
  • Helsida inlaga, 4-färg: 210 x 297 mm + 3 mm utfall
  • Uppslag, 4-färg: 420 x 297 mm + 3 mm utfall
  • Omslag, 4-färg: 210 x 297 mm + 3 mm utfall
Tidningen trycks med profilen  PSOcoated_v3_FOGRA51.icc   (klicka på länken för att ladda ned profilen som zip-fil) 
Vi tar tacksamt emot ert material som högupplöst pdf via mail till: annika@informationsmedia.se med kopia till: magnus@informationsmedia.se 
Standardformatet för en banner är 240 x 240 pixlar och vi arbetar med filformaten GIF, JPEG samt PNG. 
Utöver ovan format finns även headbanner, en per nyhetebrev, som är i storleken 550 x 150 pixlar (bredd x höjd).
Utskick av nyhetsbrev 2024
Nr 1: 15 mars
Nr 2: 7 juni
Nr 3: 4 oktober
Nr 4: 6 december
Här kan du läsa mer om våra banner-specifikationer och hur du skickar in materialet.
Vad kul, det uppskattar vi! Vänligen kontakta Svein Joar A. Johnsen på svein.joar.auglend.johnsen@sus.no för vidare diskussion.
Du hittar all information om vår integritetspolicy på informationsmedia.se/gdpr