Polishunden


Polisens Hundförarförbund bildades 1967 och har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Rätt till medlemskap tillkommer polisanställd som är aktiv tjänstehundförare inom Polismyndigheten samt polisanställd som tjänstgör som befäl eller instruktör för förare och hundar inom Polismyndigheten.

Tidningen kommer ut 5 gånger om året och som registrerad medlem kan du ta del av senaste numret och ett tidningsarkiv som sträcker sig flera år bakåt i tiden. Gå in på Polisens Hundförbunds hemsida: polishunden.se


Vanliga frågor och svar

Se länken för när vi senast behöver få in annonsmaterialet och när tidningen är planerad att nå ut till Polisens Hundförarförbunds medlemmar. https://polishunden.se/materialstopp-leverans-utgivning/

Tänk på om vi ska göra annonsen, så behöver vi ha materialet i god tid innan materialstopp.
Alla annonsörer erhåller ett ex av tidningen i samband med utgivningen av tidningen.
Fakturan skickas ut separat i samband med utgivningen om inte annat är överenskommet.

Se vilka storlekar som finns i tidningen: https://polishunden.se/annonsstorlekar/
Bokad annonsstorlek anges på orderbekräftelsen.

Annonsmaterial (gärna tryckbar PDF i korrekt storlek) kan levereras via mejl: manus@polishunden.se
Läs mer om annonsmaterial via länken: https://polishunden.se/annonsmaterial/
Du kan synas på Polishundens hemsida, som vänföretag. Läs mer om vad som gäller här: https://polishunden.se/specifikationer-banners/
Vad kul, det uppskattar vi! Vänligen kontakta Patrick Lagerstedt på polishundred@gmail.com för vidare diskussion. 
Du hittar all information om vår integritetspolicy på informationsmedia.se/gdpr