Specifikationer för banners i nyhetsbrev

Storlek
I nyhetsbrev för tidningar som InformationsMedia (IM) producerar, är standardformatet för banners 240 x 240 pixlar. Utöver detta format finns en headbanner, en per nyhetsbrev, som är i formatet 550 x 150 pixlar (bredd x höjd).

Format
Vi arbetar med filformaten GIF, JPEG samt PNG. Det går utmärkt att använda animerade GIF-filer, som växlar bilder, både på web och i nyhetsbrev.

Material och deadline
Bannermaterial skickas till annika@informationsmedia.se och skall vara oss tillhanda, 4 dagar innan planerat utskick av nyhetsbrevet (se datum under "Hur ser utgivningsplanen ut för 2024?"), tillsammans med information om gällande vidarelänkning.

Vi kan även vara behjälpliga med materialproduktion om så önskas, men då bör vi få besked om detta så snart som möjligt. Material/information om vad bannern ska innehålla behöver komma in 7 dagar innan planerat utskick. Vid ytterligare frågor gällande banners, maila magnus@informationsmedia.se