Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift


Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, bildades 1987. Föreningen är ideell – politiskt, fackligt och religiöst oberoende. Medlemskap kan vinnas av anställd inom rättsväsendet som arbetar med eller verkar för bekämpning av narkotikabrottslighet. Medlem som går i pension får fortsätta sitt medlemskap.

Föreningens syfte är att främja sådan utbildning och forskning inom narkotikabekämpningens område som är till nytta för rättsväsendets verksamhet. SNPF skall verka för att överbrygga hinder mellan olika verksamhetsgrenar inom rättsväsendet, öka förståelsen för faran med narkotika och förstärka arbetet mot narkotikabrottslighet. Föreningen ska främja professionell kompetensutveckling, ett etiskt förhållningssätt och internationellt kollegialt utbyte.

Tidningen kommer ut med 5 nummer om året.
Du hittar mer information via föreningens hemsida: snpf.org


Vanliga frågor och svar

Datum nedan visar när vi senast behöver få in annonsmaterialet och när tidningen är planerad att nå ut till Svenska Narkotikapolisföreningens medlemmar.


Tänk på om vi ska göra annonsen, så behöver vi ha materialet i god tid innan materialstopp.
Alla annonsörer erhåller ett ex av tidningen i samband med utgivningen av tidningen.
Fakturan skickas ut separat i samband med utgivningen om inte annat är överenskommet.


Bokad annonsstorlek anges på orderbekräftelsen.


Annonsmaterial (gärna tryckbar PDF i korrekt storlek) kan levereras via mejl: manus@snpf.org senast det datum som anges under ”Hur ser utgivningsplanen ut för 2024”  eller ring Anders Torevi 0525-323 59
Vad kul, det uppskattar vi! Vänligen kontakta Gunnar Hermansson på gunnar.hermansson@snpf.org för vidare diskussion. 
Du hittar all information om vår integritetspolicy på informationsmedia.se/gdpr